Iнформація про інші гісто- та імуногістохімічні дослідження | Гістологічна лабораторія Діалог | Київ
Вид дослідження

Гістохімічне дослідження з використанням однієї методики

Імуногістохімічне дослідження, панель 1.1.

 • Визначення індексу проліферативної активності.

 • Визначення H. pylori (імуногістохімічний метод).

 • Визначення вірусів герпесу 1-го та 2-го типів.

 • Визначення мікрометастазів карциноми в регіонарному лімфовузлі.

 • Діагностика хронічного ендометриту (маркер CD138).

 • Експресія андрогенових рецепторів в ендометрії.

Імуногістохімічне дослідження, панель 1.2.

 • Верифікація плоскоклітинних інтраепітеліальних уражень вульви, піхви, шийки матки, пеніса, стравоходу, гортані, глотки, ротової порожнини, кон’юктиви.

 • Діагностика хронічного ендометриту (маркери CD138, CD56).

 • Експресія прогестеронових та естрогенових рецепторів в ендометрію.

Імуногістохімічне дослідження, панель 1.3.

 • Визначення хронічного ендометриту з оцінкою ризику невиношування вагітності (маркери CD138, CD56, BCL-6).

 • Диференційна діагностика пухлинних та передпухлинних станів молочної залози.

 • Диференційна діагностика пухлинних та передпухлинних станів передміхурової залози.

 • Верифікація плоскоклітинних інтраепітеліальних уражень вульви, піхви, шийки матки, пеніса, стравоходу, гортані, глотки, ротової порожнини, кон’юктиви (з визначенням інфікування вірусом папіломи).

 • Інші дослідження з постановкою трьох імуногістохімічних маркерів.

Імуногістохімічне дослідження, панель 1.4.

 • Визначення нейроендокринного диференціювання пухлин.

 • Диференційна діагностика пухлинних та передпухлинних станів сечовивідних шляхів.

 • Диференційна діагностика GIST та гладеньком’язових пухлин ШКТ.

 • Визначення мікрометастазів меланоми в регіонарному лімфовузлі.

 • Інші дослідження з постановкою чотирьох імуногістохімічних маркерів.

Імуногістохімічне дослідження, панель 1.6.

 • Визначення герміногенних пухлин яєчок та яєчників.

 • Визначення імунофенотипу пухлин ендометрію.

 • Диференційна діагностика диспластичних невусів та меланоми.

 • Диференційна діагностика злоякісних пухлин шкіри.

 • Диференційна діагностика пухлин нирки.

 • Інші дослідження з постановкою шести імуногістохімічних маркерів.

Імуногістохімічне дослідження, панель 1.8.

 • Діагностика пухлин підшлункової залози, очеревини.

 • Діагностика пухлин плеври.

 • Визначення гістогенезу низькодиференційованих пухлин легень.

 • Діагностика пухлин печінки.

 • Інші дослідження з постановкою восьми імуногістохімічних маркерів.

Імуногістохімічне дослідження, панель 1.10.

 • Діагностика пухлин м’яких тканин (сарком).

 • Діагностика пухлин центральної та периферичної нервової системи.

 • Інші дослідження з постановкою десяти/дванадцяти імуногістохімічних маркерів.

Імуногістохімічне дослідження, панель 1.12.

 • Діагностика пухлин м’яких тканин (сарком).

 • Діагностика пухлин центральної та периферичної нервової системи.

 • Інші дослідження з постановкою десяти/дванадцяти імуногістохімічних маркерів.

Імуногістохімічне дослідження, панель 1.16.

 • Діагностика пухлин з невизначеним диференціюванням та невизначеним первинним вогнищем.

 • Діагностика лімфоїдних та мієлоїдних неоплазій.

 • Діагностика пухлин тимуса.

 • Інші дослідження з постановкою шістнадцяти імуногістохімічних маркерів.