Правила забору біологічного матеріалу | Гістологічна лабораторія Діалог | Київ

Правила підготовки гістологічних зразків до направлення у лабораторію

Перед початком процедури, яка передбачає забір біопсійного чи операційного матеріалу переконайтеся, що у вас є контейнер необхідного розміру.

Контейнер повинен бути заповненим 10% розчином забуференого формаліну (який надає лабораторія).

ВАЖЛИВО!

Матеріал з кожної окремої локалізації повинен бути розміщений у різних контейнерах ( наприклад: матеріал з цервікального каналу окремо, з порожнини матки-окремо). Матеріал повинен бути повністю покритий розчином формаліну. Будь-ласка перевірте, щоб кожний контейнер був щільно закритий.

Маркуємо кожний контейнер наліпкою з наступними даними: ПІБ пацієнта, маркування матеріалу, дата забору матеріалу.

Оформлюємо скерування на патологогістологічне дослідження, згідно вимог до форми первинної облікової документації № 014/о.

Після взяття матеріалу лікар обов’язково перевіряє правильність та повноту заповнення даних на наліпках контейнерів та направленнях на патологогістологічне дослідження, щоб лікар-патологоанатом мав достатньо інформації та клінічних відомостей при оцінці виявлених патологоморфологічних змін.

Відібрані зразки бажано доставити у лабораторію протягом 24-36 годин.

Після взяття матеріалу до передачі його кур’єру Гістологічної лабораторії “Діалог” матеріал має зберігатися при кімнатній температурі, захищений від денного світла.